Co to jest cyfrowa transformacja i jakie ma znaczenie dla Twojej organizacji?

Cyfrowa transformacja biznesu jest tematem szeroko dyskutowanym w świecie biznesu. Globalne firmy doradcze umieszczają ją jako jeden z najważniejszych trendów i wyzwań w najbliższych latach. Jednak, jak wskazują badania przeprowadzone przez  IDC, tylko 26% firm w Polsce uwzględnia cyfrową transformację w swoich strategiach. Możemy jednak z pewną dozą pewności stwierdzić, że w najbliższych latach z pewnością ta proporcja się odwróci.

Co to jest cyfrowa transformacja?

Cyfrowa transformacja to zmiana sposobu działania firmy, jej modelu biznesowego, lub zwiększenie zasięgu jej działania dzięki nowatorskiemu zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych. Taka zmiana w organizacji ma na celu umożliwienie konkurowania i wygrywania we wzrastającym cyfrowym świecie.  Według badaczy z MIT Center for Digital Business zmiany w przedsiębiorstwach mogą być wdrażane w trzech obszarach:

  • polepszanie doświadczeń klienta,
  • radykalną poprawę działania operacyjnego firmy,
  • zmianę modelu biznesowego firmy.

Niezależnie jednak, w którym obszarze, czy obszarach dokonuje się zmiana, to opiera się ona na zastosowaniu rozwiązań IT.

Należy podkreślić, że cyfrowa transformacja biznesu nie polega jedynie na wdrożeniu systemów IT w firmie. Nie polega ona również na automatyzacji istniejących procesów za pomocą – nawet najlepszych – systemów informatycznych. Nie polega nawet na wdrożeniu systemów analitycznych klasy Big Data. Cyfrowa transformacja biznesu to przeobrażenie biznesu. To przebudowa istniejących procesów biznesowych w taki sposób, aby były szybsze, tańsze i zapewniały lepszą jakość pracy. To taka przebudowa interakcji z klientem, aby ten otrzymywał lepsze informacje w krótszym czasie, to takie zapewnienie obsługi, aby klient był bardziej zadowolony. Ale może to być również przeniesienie na klienta części pracy, aby zapewnić jak najlepszą cenę. To wreszcie, budowa zupełnie nowych modeli biznesowych, które dotychczas nie były możliwe. To wchodzenie w nowe obszary działania, to łączenie produktów i usług z różnych branż w taki sposób, aby osiągnąć efekt synergii. Cyfrowa transformacja = przebudowa istniejącego porządku w biznesie.

W tym nowym świecie, również nową rolę pełni IT. Informatyka staje się narzędzie budowania i realizacji strategii biznesowej organizacji. Przestaje być jedynie reaktywnym narzędziem wspierającym biznes, a staje się aktywnym uczestnikiem podejmowanych działań biznesowych.

strategia biznesu

Rysunek 1. Nowa rola IT w budowie strategii biznesowych w cyfrowym świecie.

Cyfrowa transformacja procesów, czy całego biznesu?

Warto jednak pamiętać, że ta przebudowa może być dla organizacji globalna (np. zmiana modelu funkcjonowania całego biznesu), albo lokalna (zmiana działania jednego, kluczowego procesu biznesowego). Każde podejście wiąże się z pewnymi korzyściami i zagrożeniami. Przebudowa globalna pozwala na oderwanie się od obecnych ograniczeń, i stworzenie prawdziwie nowej wartości dla klienta. Jednak takie działania wiążą się z ogromnym ryzykiem biznesowym i wymagają dobrego przygotowania.

Z kolei przebudowa lokalna (jednego lub kilku procesów biznesowych) pozwala na ograniczenie ryzyka biznesowego związanego ze zmianą. Takie podejście pozwala również na doprecyzowywanie i dostrajanie późniejszych zmian do potrzeb klientów i do nowych możliwości technicznych. Wadą takiego podejścia jest niewątpliwie ciągłe poruszenie się w istniejących ograniczeniach, które nakłada na biznes obecny model biznesowy, albo pozostałe części organizacji.

Ostatecznie, sposób w jaki organizacja będzie przeprowadzała cyfrową transformację będzie uzależniony od konkretnych warunków. Można przypuszczać, że wiele nowo powoływanych organizacji będzie realizowanych od razu z uwzględnieniem intensywnego wykorzystania narzędzi cyfrowych (born digital). Z kolei dobrze działające organizacje będą zapewne starały się realizować cyfrową transformację stopniowo, w poszczególnych obszarach lub nawet pojedynczych procesach biznesowych. Z drugiej strony, globalna i radykalna cyfrowa transformacja organizacji może stanowić ryzykowną, ale jedyną możliwą drogę ucieczki w przód dla firm, które popadają w tarapaty i tracą przewagę konkurencyjną.

Cyfrowa transformacja to proces

Uważny obserwator otaczającego świata z pewnością zauważy, że przeobrażenie biznesu z wykorzystaniem IT nie jest niczym nowym. Przecież rewolucja internetowa z początku XXI wieku biała również niczym innym jak cyfrową transformacją. W istocie, Gerald C. Kane na łamach MIT Sloan Management Review zauważa, że zmiana modelu działania z innowacyjnym wykorzystaniem IT nie jest jednorazowym działaniem. To proces ciągłego, wzajemnego dopasowywania posiadanych technologii informatycznych i strategii biznesowej. To proces dojrzewania organizacji i sposobu, w jaki wykorzystuje ona najnowsze technologie informatycznej w celu osiągania przewagi konkurencyjnej.

Niezależnie zatem, na jakim etapie cyfrowej dojrzałości znajduje się organizacja, warto jest rozpocząć cyfrową podróż już dzisiaj. Jest to proces ciągły, który będzie ewoluował wraz z organizacją, a także z rozwojem techniki, która będzie umożliwiała tworzenie nowych produktów i usług, lub całkowitą redefinicję modeli biznesowych.

Autor wpisu: | 2017-08-30T14:55:05+02:00 14 czerwca, 2017|Cyfrowa transformacja, Wszystkie|

Autor wpisu:

Dyrektor działu oprogramowania, ekspert w zakresie budowania i wdrażania strategii IT i cyfrowej transformacji. Menadżer z doświadczeniem w międzynarodowych projektach realizowanych dla firm z listy Fortune 500.